AMPRNnet UPS/PSU/Laddningsregulator vid SK0MT

Beteckningar

 • Vi = Inspänningen
 • Vb = Batterispänningen
 • Vl = Lastspänningen
 • Vg = Beräknad målspänning baserad på bör- och är-värden, MPPT-algoritmen och Boost-intervallet
 • Ii = Inströmmen
 • Ib = Batteriströmmen (- = urladdning, + = laddning)
 • Il = Lastströmmen beräknad enligt Kirchhoff som Il= Ii+Ib
 • 0 = referenslinje för strömaxeln
 • 12 = referenslinje för LVD (Low Voltage Disconnect) - batterispänning då lasten kopplas bort
Beskrivning av laddningsregulatorkortet

Dokumentation av diskussion om elkraftbakup 2018-02-26

 

 

 

 

 

 

Inkoppling av basutrustning om ska fungera vid bortfall av elnätet

 • Mikrovågslänk i masten kraftsatt via 12/24V-step-up-konverter
 • rj45/sfp-mediakonvertrar kraftsatta via 12/9v-step-down-konverter
 • Ubiquiti ER-X router kraftsatt via 12V-stabilisator
 • RaspberryPi 3+ med RTC, kraftsatt via 12/5V step-down-konverter, som utgör Web-server, namnserver, tidserver, wifi-accesspunkt, regulator-monitor, gateway för sensornätverk, mm.
 • Solpanel i masten
 • Batteri-bank i klubblokalen
 • Elnätsadapter 220VAC/15VDC
 • Laddningsregulator inkopplad till RaspberryPi via USB
 • Sänknod för sensornätverket inkoppad till RaspberryPi via gpio/serial0 intern uart